Saugumo instrukcija

Žvakės dega atvira liepsna, todėl prieš pradedant jas naudoti, būtina susipažinti su pagrindinėmis saugaus naudojimo taisyklėmis.

Prieš uždegdami žvakę:

  Įsitikinkite, kad žvakė išpakuota, nuo jos nuimti popieriniai bei plastikiniai papuošimai bei etiketės.

  Pastatykite žvakę ant nejudančios, tvirtos ir karščiui bei liepsnai atsparios žvakidės.

  Sutrumpinkite žvakės dagtį,  palikdami ją apie 1 cm ilgio.

  Įsitikinkite, kad šalia žvakės nėra greitai užsiliepsnojančių daiktų bei medžiagų.

  Nestatykite žvakių arčiau nei 10 cm viena nuo kitos.

  Įsitikinkite, kad patalpoje, kurioje deginsite žvakę, nėra skersvėjo.

 

Uždegę žvakę:

  Nepalikite degančios žvakės vaikams bei gyvūnams pasiekiamoje vietoje.

  Nepalikite degančios žvakės be priežiūros. Visada užgesinkite žvakę išeidami iš patalpos.

  Niekada nemeskite dagties, degtukų ir pan. į degančią žvakę.

  Prižiūrėkite, kad degančios žvakės dagties ilgis būtų apie 1 cm. Jei dagtis ilgesnė, žvakė dega didesne liepsna bei rūksta, būtina žirklėmis ją sutrumpinti. Jei dagtis trumpesnė, rekomenduojama truputį nupilti skystą vašką.

  Nelieskite degančios žvakės.

 

 

Norėdami užgesinti žvakę:

  Naudokite tik specialų gaubtuvėlį, skirtą užgesinti žvakėms. Niekada žvakės nepūskite.

  Niekada negesinkite žvakės vandeniu ar kitu skysčiu.